Mestproductie beperkt aantal koeien

Het aantal koeien in Nederland is in de loop van 2018 iets gedaald, en komt uit op 3,9 miljoen. Het gaat dan om melk- en vleeskoeien samen. Het aantal liep iets terug omdat anders de mestproductie te veel uit de hand zou lopen. Tegelijk kwam er wel meer schapen en vooral geiten: in totaal nu ruim 1,4 miljoen. Bij Agrimatie.nl (van Wageningen Universiteit) zijn meer cijfermatige gegevens te vinden.

Lees meer...

Minister LNV: voedselproductie moet veel schoner

CarolaSchouten kopieDe productie van voedsel is in Nederland zeer intensief: met een heel hoge productie, maar ook met gebruik van zeer veel 'inputs' en de uitstoot van  veel ongewenste stoffen. Tegelijk verdienen boeren en tuinders vaak maar matig. Dat moet dus anders, vindt landbouwminister Carola Schouten: we moeten toe naar een kringlooplandbouw, meldt zij in haar vandaag verschenen visiedodument.

Lees meer...

Redden we het zonder dierlijke mest?

koeien inweiStel dat we de vleesproductie totaal afbouwen en helemaal geen landbouwdieren meer houden - gaan we dan niet de mest heel erg missen voor de akkerbouw? Een beetje wel, maar wat we het meeste zullen missen is het vermogen van koeien om gras (voor mensen waardeloos) om te zetten in vlees, melk en andere producten. Aldus meldt The Milkstory.

Lees meer...

Overzicht vleesvervangers

Omdat (veel) vlees eten erg schadelijk is voor de wereld, en ook niet zo gezond voor het eigen lijf, is het goed andere bronnen van eiwit te proberen. Het Voedingscentrum heeft van een dozijn vleesvervangers op een rij gezet wat het gehalte is aan eiwit, energie, vezels, ijzer en vitaminen.

Lees meer...

NL boeren steeds meer ‘hofleverancier’ voor de wereld

Nederlandse boeren en tuinders worden steeds meer een soort hofleveranciers voor de hele wereld. Zij leveren heel vaak uitgangsmateriaal: pootaardappelen, bloembollen, zaaizaad, sperma van topstieren en -hengsten en kwaliteitszeugen.

Lees meer...

Vlees is niet veilig

Er is veel mis met vlees, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eind maart 2014. Door onveilig vlees worden jaarlijks 200.000 mensen ziek en sterven er 32. De OvV vindt dat de controle op vlees veel strenger moet. De overheid, voedingsindustrie en consumentenorganisaties zijn het hiermee eens; de vleessector sputtert nog tegen.

Lees meer...

Slachten

Dieren slachten is nodig om te voldoen aan de enorme vraag naar vlees, maar niemand wil eigenlijk weten dat daarvoor massaal dieren worden gedood en in stukjes gesneden.

Lees meer...

Hormonen, antibiotica

Jarenlang werden bewust medicinale toevoegingen aan veevoer gedaan. Het gaat dan om stoffen die de groei bevorderen: groeihormonen, anabolica of antibiotica. In de hele EU, zijn hormonen sinds 1988 verboden. Antibioticagebruik wordt sterk beperkt.

Lees meer...