Redden we het zonder dierlijke mest?

koeien inweiStel dat we de vleesproductie totaal afbouwen en helemaal geen landbouwdieren meer houden - gaan we dan niet de mest heel erg missen voor de akkerbouw? Een beetje wel, maar wat we het meeste zullen missen is het vermogen van koeien om gras (voor mensen waardeloos) om te zetten in vlees, melk en andere producten. Aldus meldt The Milkstory.

Lees meer...

Overzicht vleesvervangers

Omdat (veel) vlees eten erg schadelijk is voor de wereld, en ook niet zo gezond voor het eigen lijf, is het goed andere bronnen van eiwit te proberen. Het Voedingscentrum heeft van een dozijn vleesvervangers op een rij gezet wat het gehalte is aan eiwit, energie, vezels, ijzer en vitaminen.

Lees meer...

NL boeren steeds meer ‘hofleverancier’ voor de wereld

Nederlandse boeren en tuinders worden steeds meer een soort hofleveranciers voor de hele wereld. Zij leveren heel vaak uitgangsmateriaal: pootaardappelen, bloembollen, zaaizaad, sperma van topstieren en -hengsten en kwaliteitszeugen.

Lees meer...

Vlees is niet veilig

Er is veel mis met vlees, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eind maart 2014. Door onveilig vlees worden jaarlijks 200.000 mensen ziek en sterven er 32. De OvV vindt dat de controle op vlees veel strenger moet. De overheid, voedingsindustrie en consumentenorganisaties zijn het hiermee eens; de vleessector sputtert nog tegen.

Lees meer...

Slachten

Dieren slachten is nodig om te voldoen aan de enorme vraag naar vlees, maar niemand wil eigenlijk weten dat daarvoor massaal dieren worden gedood en in stukjes gesneden.

Lees meer...

Hormonen, antibiotica

Jarenlang werden bewust medicinale toevoegingen aan veevoer gedaan. Het gaat dan om stoffen die de groei bevorderen: groeihormonen, anabolica of antibiotica. In de hele EU, zijn hormonen sinds 1988 verboden. Antibioticagebruik wordt sterk beperkt.

Lees meer...

Dierziektes

De Nederlandse veehouderij is de laatste vijftien jaren getroffen door diverse ziekte-uitbraken. Varkens kregen de varkenspest, kippen de vogelpest en koeien kregen massaal mond- en klauwzeer en sporadisch de gekkekoeienziekte. Bovendien bleken de dieren soms, via het voer, vervuild met dioxine of andere troep. Is dat toeval? En kan het weer gebeuren?

Lees meer...

Verdienen met dieren

Mensen hebben veel voordeel van dieren; ze leveren ons vlees, melk en eieren. Plus wol en leer, en natuurlijk hun gezelschap en hun trekkracht. En heel veel mest - een beetje meer dan ons lief is.

Lees meer...