karnemelk-roze
karnemelk is gezond

'Obstakels naar gezondere landbouw opruimen'

landbouwHet Nederlandse landbouwsysteem is zeer efficiënt, maar ook vervuilend, en boeren verdienen er vaak te weinig aan. Nodig is een omschakeling naar 'kringloop-landbouw': dat past binnen natuurlijke kringlopen en is dus niet vervuilend. Helaas zijn er veel obstakels, waardoor boeren of burgers of de handel zeggen: 'kan niet'. Wageningen Economic Research probeert via een project los te komen van die belemmerende denkpatronen.

Niet meer 'zo goedkoop mogelijk'

Om te komen tot kringlooplandbouw is veel nodig. Primair moeten boeren anders gaan werken. Maar daardoor zal voedsel waarschijnlijk iets duurder worden. Daarom moeten consumenten bereid zijn iets meer te betalen en zullen vooral handel en supermarktketens af moeten van 'steeds meer voor steeds minder', ofwel: zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk leveren. Ook overheid, politiek en banken moeten deels veranderen.

Vaste denkpatronen

De vaste denkpatronen die de omschakeling naar een duurzame landbouw belemmeren noemen de Wageningse wetenschappers 'lock ins', ofwel patronen waarbinnen je zit opgesloten. "Kom uit de framing van lock-ins en trek samen op", is de boodschap van 'Wageningen'. De wetenschappers erkennen dat bijna iedereen een regie-rol van de overheid verwacht, maar het risico daarvan is dat alle anderen dan te veel gaan zitten wachten. "Van groot belang is dat alle betrokkenen elkaar willen motiveren en 'verleiden' tot meer en betere samenwerking, gebaseerd op een gevoel van urgentie."