karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Hormonen, antibiotica

Jarenlang werden bewust medicinale toevoegingen aan veevoer gedaan. Het gaat dan om stoffen die de groei bevorderen: groeihormonen, anabolica of antibiotica. In de hele EU, zijn hormonen sinds 1988 verboden. Antibioticagebruik wordt sterk beperkt.

Toch blijken deze drugs steeds opnieuw te worden toegepast, vooral in België, waar sprake is van een 'hormonen-mafia'. Deze op geld beluste lieden vinden telkens weer nieuwe stofjes waar de beesten goed van groeien, maar die moeilijk zijn op te sporen.

De Nederlandse controle-instantie Rikilt is die 'eeuwige achterstand' nu flink aan het inlopen. Antibiotica op voorhand toevoegen is vanaf 2006 verboden, en dat hoeft voor varkensboeren geen probleem te zijn.

Resistentie

Een ernstig nadeel van het gebruik van antibiotica is dat er vaak enkele bacteriën (soms van een heel ander type dan waartegen het middel is ingezet) weten te overleven. Deze hebben dan een resistentie ontwikkeld tegen het antibioticum. Dit kan al in enkele dagen gebeurd zijn! Deze bacteriën vermenigvuldigen zich snel, en kunnen hun resistentie makkelijk doorgeven aan andere soorten bacteriën.

Zo kunnen resistente bacteriën ook mensen bereiken. Om de bacterieziekte te bestrijden is dan weer een nieuw soort medicijn nodig.
De minister van Landbouw (Gerda Verburg) liet halverwege 2007 weten er vrij streng op te zullen toezien dat antibiotica niet overbodig worden toegepast. De industrie wist dit te traineren en pas in 2012 werden de maatregelen hiertegen echt strenger.

De fabrikanten van toevoegingen aan veevoeder hebben hun eigen organisatie, de Nefato.
Meer over verantwoord antibioticagebruik bij de Rijksoverheid.