karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Slachten

Dieren slachten is nodig om te voldoen aan de enorme vraag naar vlees, maar niemand wil eigenlijk weten dat daarvoor massaal dieren worden gedood en in stukjes gesneden.

Oudere mensen herinneren zich soms dat het thuis slachten van een dier iets bijzonders was, vaak voor speciale gelegenheden. In islamitische kring is dat vaak nog altijd zo. Voor de meeste mensen is slachten een industrieel gebeuren geworden. Voor de hygiëne is dat een goede zaak.

Maar hoe clean en klinisch dit industrieslachten ook is, het blijft een bron van problemen. Soms komt de maaginhoud van het geslachte dier op het vlees terecht, en dat betekent: bacterievervuiling. Vooral bij kippen gebeurt dat veel (Salmonella!). Nu kun je geslacht vlees best schoonspuiten of ontsmetten, maar dat is verboden, juist om slachterijen ertoe aan te zetten om hygiënisch te werken.

In Nederland is het industriële slachten voor een groot deel geconcentreerd bij één concern: Vion.