karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Wereldvoedseldag, ook nu op 16 oktober

wereldvoedseldag 2019Ook dit jaar is 16 oktober Wereldvoedseldag, bedoeld als extra aandacht voor de noodzaak van voldoende eten van goede kwaliteit voor ieder mens. Wereldvoedseldag, een initiatief van de Verenigde Naties, is al veertig jaar lang op 16 oktober, maar dit jaar dreigt de aandacht hiervoor geheel te worden weggedrukt door nogal intimiderende boerenprotesten. Dat is jammer, zeker voor de boeren zelf, omdat hun onmiskenbare aandeel in de voedselvoorziening daarmee niet uit de verf komt.

'Alles over voeding' nu ook bij de Volkskrant

voedselzaakDe Volkskrant gaat dit jaar systematisch aandacht besteden aan wat al heel lang 'het voedselvraagstuk' heet: honger en ondervoeding, uitputting van landbouwgronden, verwoesting van oerwouden, vervuiling van bodem, lucht en water. Bovendien het vooruitzicht dat er in 2015 dagelijks bijna tien miljard mensen moeten worden gevoed. Een jaar lang komen er diepgravende artikelen in de krant en vooral op de speciaal hiervoor gemaakte website Voedselzaak.

Wereldvoedseldag - 16 oktober 2017

Campagnebeeld DAFW 2Wereldvoedseldag is altijd op 16 oktober, maar is dit jaar in Nederland alvast begonnen op zaterdag 14 oktober.  Deze hele week, tot en met komend weekeinde, zijn er veel activiteiten in het hele land die met voedsel te maken hebben. Dit alles onder de samenvattende titel Dutch Agri Food Week.

Veel te dik en toch ondervoed, het kan

ondervoeding sun movementTerwijl honger nog altijd voor honderden miljoenen mensen de realiteit is, en obesitas bij andere miljoenen hun gezondheid ondermijnt, is er nu iets nieuws: obees én ondervoed tegelijk. Dat komt steeds meer voor. Zulke mensen proppen zich vol met rotzooi, maar komen echte voedingsstoffen te kort. Er is sprake van kwalitatieve ondervoeding.

Tien jaar lang wereldwijd aandacht voor voeding

Elke dag kunnen wij letten op onze gezondheid, en besluiten wat we tijdens het boodschappen doen gaan kopen: lekker, gezond, goedkoop, makkelijk, speciaal - keuzes te over. Nog altijd zijn er circa 800 miljoenen mensen die dagelijks hun hoofd breken over de vraag waar ze nú weer wat voedsel vandaan zullen halen. De enige keuze die zij hebben, is: ofwel weer snel aan de slag, ofwel van ellende bij de pakken neerzitten. Dit laatste betekent op (korte) termijn de dood voor jezelf en je gezin.

‘Eten voor iedereen’

Voldoende en goed voedsel voor iedereen - dat is een nobel streven, maar wie werkt daar echt aan? De Universiteit Wageningen draagt een steentje bij. In 2013 bracht de universiteit het boek ‘Food for all’ uit, waarin de wereldwijde situatie rond (onder)voeding wordt beschreven. Daarvan is nu ook een website gemaakt, eveneens engelstalig.

Vleesproductie zeer schadelijk voor de wereld

De productie van vlees is erg schadelijk voor de wereld, concluderen de Verenigde Naties en het World Watch Institute (WWI). Want de vlees’industrie’ legt een groot beslag op de ruimte, vereist de verbouw van grote hoeveelheden veevoeder, vereist veel transport en levert een hoop mest en broeikasgassen op.

Uniformer voedselpatroon is riskant

Over de hele wereld eten mensen steeds vaker hetzelfde. Die uniformering houdt een risico in voor de gezondheid van individuele personen én voor de wereldwijde voedselvoorziening. Dit blijkt uit omvangrijk onderzoek. FoodHolland meldt hier uitgebreid over.