‘Biologisch kan/moet socialer’

biologische groente kopenDe biologische land- en tuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een duurzamer samenleving, maar zou sterker rekening kunnen houden met de sociale aspecten van hun werk. Dit is een conclusie uit het boekje ‘Verbindend ondernemen’ dat Wageningen Universiteit schreef in samenwerking met de biologische sector. Het boekje is gratis te downloaden.

Lees meer...

Veel nieuwe ideeën voor vleesvervangers

Acht innovatieve bedrijven krijgen een bijdrage om een goed idee voor nieuwe vleesvervangers uit te werken. Vijf van die bedrijven krijgen later een subsidie om hun nieuwe product ook werkelijk te vervaardigen. Staatssecretaris Martijn van Dam besloot hiertoe in het kader van de New Food Challenge.

Lees meer...

Convenant plantaardige eiwitten

Opnieuw is er een nationaal convenant gesloten om de productie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Bedrijven, wetenschap en overheid willen samen kennis ontwikkelen en delen, met als doel om bij de ‘eiwit-transitie’ wereldwijd een economisch interessante rol te spelen. De eiwit-transitie houdt in dat dierlijk eiwit (vlees) wordt vervangen door plantaardig eiwit.

Lees meer...

Zeewierteelt nog niet rendabel te maken

Grootschalige teelt van zeewier in de Noordzee is nog niet economisch rendabel. Maar misschien wel als enkele positieve bij-effecten in ogenschouw worden genomen: kustbescherming, waterzuivering en verhoging biodiversiteit. Het is alleen lastig om deze extra ‘ecosysteemdiensten’ op waarde te schatten. Dit meldt onderzoeksdienst LEI in zijn rapport ‘Zeewier en natuurlijk kapitaal’ (lees of download pdf).

Lees meer...

Consument koopt meer duurzaam voedsel

In Nederlandse supermarkts, winkels en op markten worden steeds meer duurzame voedingswaren gekocht. Duurzaam is: biologisch en/of diervriendelijke en/of zonder milieuschade of uitbuiting van arbeiders. Dit soort producten was in 2015 goed voor een marktaandeel van rond de 8% en het groeit nog steeds.

Lees meer...

Duurzaamheid duidelijk gemeten

Wat is precies ‘duurzaam’ voedsel, en hoe meet je dat? Om de duurzaamheid te meten is er nu een methode ontwikkeld door The Sustainable Consortium (TSC). Die methode wordt erkend en ondersteund door supermarkten, voedingsbedrijven, boeren en natuurorganisatie van over de hele wereld.

Lees meer...

Duurzame voeding ‘in kaart gebracht’

duurzame voedingDuurzame voeding, prima - maar wat is het precies? Een nieuw ontwikkelde ‘kenniskaart’ wil alle aspecten rond duurzaamheid en voeding letterlijk ‘in kaart brengen’. Met enkele simpele hoe-wie-wat-welke-waar vragen én antwoorden gaat de kenniskaart niet erg diep, maar hij geeft wel overzicht.

Lees meer...

Minder duurzame vis verkocht - goedzo

Duurzaam geproduceerd voedsel wint terrein; vorig jaar werd er 18 % meer van verkocht. Van duurzame vis werd er minder verkocht - en dat is in dit geval goed, want duurzame visvangst betekent dat je soms een jaar minder moet vangen om overbevissing tegen te gaan.
De toename van duurzame voeding zat hem vooral in eieren en koffie; ook ‘discount-supers’ als Aldi en Lidl verkopen nu vaak vooral FairTrade koffie. Alle cijfermateriaal is te vinden in de Monitor Duurzaam Voedsel.