karnemelk-roze
karnemelk is gezond

'Koeien in de wei' - is dat natuur?

koeienromantiekKoeien in de wei, op een mooie dag in de zomer - dat vindt bijna iedereen fijn om te zien. Zo hoort het, dat is natuur, zo zijn we geneigd te denken. Maar dat klopt echt niet, zo betoogt kritisch cabaretier Arjan Lubach in een filmpje van krap een kwartier. Die weilanden zijn eigenlijk een groene woestijn. Bovendien staan koeien meestal binnen, waardoor de vervuiling door mest veel erger is.

Groene woestijnen

Lubach verzamelde concrete gegevens en harde feiten over de zuivelindustrie en presenteerde die op 18 oktober 2022 op humoristische wijze als aflevering van zijn rubriek 'En nou is het afgelopen'. Terwijl weilanden ooit graslanden met veel bloemen waren, zijn dat nu saaie groene productievelden met louter snelgroeiend raaigras. Die 'groene woestijnen' beslaan liefst 28% van alle Nederlandse grond (978.000 van de 3,4 miljoen hectare).

Valse romantiek

Met de presentatie van deze harde, controleerbare gegevens wil Lubach tegenwicht bieden tegen de romantiek die nog vaak wordt geschetst rond het boerenleven in Nederland. Met natuur hebben de koeien in de weilanden vrijwel niets te maken, stelt hij. Als koeien op stal staan, zijn ze ook vrijwel niets anders dan melkproductiemachines.