karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Mestproductie beperkt aantal koeien

Het aantal koeien in Nederland is in de loop van 2018 iets gedaald, en komt uit op 3,9 miljoen. Het gaat dan om melk- en vleeskoeien samen. Het aantal liep iets terug omdat anders de mestproductie te veel uit de hand zou lopen. Tegelijk kwam er wel meer schapen en vooral geiten: in totaal nu ruim 1,4 miljoen. Bij Agrimatie.nl (van Wageningen Universiteit) zijn meer cijfermatige gegevens te vinden.

Het aantal varkens is de laatste jaren vrij stabiel, met 12,5 miljoen stuks; dat geldt dan voor vleesvarkens, fokzeugen en biggen samen. Het aantal kippen is ook redelijk stabiel met 105 miljoen stuks; er zijn wel gestaag iets meer legkippen en iets minder vleeskippen.