karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Zwanger? Dan geen drupje drank!

zwanger en drankDat alcohol tijdens de zwangerschap slecht is voor het ongeboren kind, weet elke (aanstaande) moeder. Maar het is nog veel erger, zeggen vroedvrouwen en verloskundigen: ook één half wijntje kan al veel schade aanrichten. Een kindje kan daardoor levenslang geheugenproblemen krijgen, of slechtlerend zijn.

Als een vrouw in verwachting alcohol drinkt, krijgt het kindje daar ook iets van mee. De moeder breekt de alcohol af in haar lever, maar een ongeboren kind kan dat niet. De alcohol blijft in het vruchtwater, en het kind drinkt dat telkens weer. De alcohol wordt wel afgebroken in de hersentjes - maar tegelijk worden de hersentjes afgebroken door de alcohol.

Enquetes leerden dat bijna 1 : 11 vrouwen wel eens alcohol drinkt tijdens de zwangerschap. Maar gynaecologen vermoeden dat het in werkelijkheid gaat om wel 1 : 3 vrouwen. Het zijn vooral hoogopgeleide vrouwen die wel eens een wijntje drinken tijdens de zwangerschap. Meer hierover bij RTL4.
Gynaecologen en vroedvrouwen lanceren daarom vandaag de campagne 0%.