karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedselveiligheid blijft telkens onzeker

ziekmakende organismenDe veiligheid van ons voedsel is nog altijd niet verzekerd. In Nederland werd vorig jaar 144 keer een waarschuwing gegeven over onveilig voedsel. Dat aantal is de afgelopen jaren telkens toegenomen; de voorgaande drie jaren ging het om 65, 101 en 124 gevallen. Dit blijkt uit een verslag van de Europese registratie-organisatie RASFF over de voedselveiligheid in Europa (als pdf te downloaden). Nederland slaat geen fraai figuur tussen de omringende landen.

Schimmelgif en bacteriën

Onder de gemelde waarschuwingen vallen onder meer terugroepacties uit winkels. In zo'n geval kán het zijn dat het werkelijke gevaar gering was, maar er kunnen dan ook reeds besmette producten zijn geconsumeerd, met als gevolg mogelijk misselijkheid of zelfs sterfgevallen. De meeste waarschuwingen gingen in 2018 over noten, waar vaak het schimmelgif aflatoxine in zit.
Daarnaast waren er veel gevallen van de ziekmakende bacterie salmonella in diverse producten, vooral in vlees en vis, maar ook in groente.

In de hele EU nam vorig jaar het aantal waarschuwingen ook flink toe: van 920 tot 1118. Het ging om de ziekmakende bacteriën Salmonella, Listeria en E-coli, schimmelgif, Norovirus en andere ziekteverwekkende micro-organismen, maar ook om resten van landbouwgif of allergenen (waar sommigen mensen last van kunnen krijgen). Los van deze waarschuwingen, die altijd een gevaar inhielden, waren er nog meer andersoortige meldingen, bijvoorbeeld over verkeerde etiketten of het niet voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Het totaal aantal bij RASFF binnengekomen meldingen was 3699.

Veel uit Turkije en China

Van alle 3699 meldingen is geturfd wat het land van herkomst van het product is. Turkije en China spannen de kroon met elk 315 meldingen, gevolgd door Frankrijk (215), VS (202), Polen (186), Spanje (183) en Nederland (166). Over producten uit Duitsland en Italië kwamen net wat minder meldingen dan van Nederlandse: 153 en 156.

Tevens is geturfd in welke landen de waarschuwingen of andersoortigen meldingen werden gedaan. Dan gaat Nederland aan kop; dat kán te maken hebben met een alert Nederlandse controlesysteem, maar ook met de enorme hoeveelheden voedsel die Nederland importeert en deels weer exporteert. In Nederland werden (door de NVWA) 465 meldingen gedaan (waaronder dus 144 waarschuwingen), daarna kwamen Duitsland (419), Italië (399), VK (353), Frankrijk (268), Spanje (251) en België (240).

ziekmakende organismen

In het rapport van RASFF om welke ziekmakende organismen het ging en in welke productie die zaten. Ook met andere grafieken worden producten, besmettingen en landen van herkomst of meldingen met elkaar in verband gebracht.