karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Etiketten

Wat er precies aan ingrediënten in een voedingsmiddel zit, moet op het etiket staan. En wel in de volgorde van waar het meeste van is. Toch hoeft niet alles erop te staan.

Verplichte vermeldingen op een eitket zijn: de naam van het product, naam en adres of plaatsnaam van de leverancier, inhoud in grammen, ingrediënten, houdbaarheidsdatum of uiterste gebruiksdatum, productie- of partijcode, streepjescode.

De prijs hoeft niet op het etiket, een voedingswaardedeclaratie is niet altijd verplicht en een keurmerk is vrijwillig. Verder kunnen er aanvullende regels gelden voor bepaalde groepen van producten.

Europese regels

De voorschriften over wat er precies op een etiket moet staan, zijn bijna allemaal Europees. De Europese Unie vindt dat elke consument 'moet beschikken over essentiële en precieze informatie om tot een bewuste keuze te kunnen komen'. Dat is een fraai uitgangspunt.

Soms hoeven ingrediënten niet vermeld te worden. Op een kant-en-klaar pizza bijvoorbeeld mag staan 'bevat geen conserveermiddelen'. Dan kan het toch zo zijn dat het meel waarvan de pizza is gebakken, of de ham die erop zit, wel degelijk conserveermiddel bevatte. Maar, zo luidt de officiële redenering, dat conserveermiddel diende om het meel of de ham goed te houden, en niet de pizza. En dus heeft het geen functie meer en dus hoeft het niet vermeld te worden. 

Het Voedingscentrum vertelt meer over etiketten in een bericht en in een artikeltje in zijn encyclopedie.