karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Ai! Welk ei is nou het beste?

eitjeWie de natuur ter harte gaat, kiest voor een biologisch ei, of een ei van een klp met vrije uitloop. Toch? Helaas halen dit type eieren de slechtste milieuscore. En het beste scoort: het kooi-ei. De scores op diverse onderdelen van duurzaamheid zijn helaas nogal verwarrend.

People, planet, profit

De duurzaamheidsscore van eieren is gedaan door een hele trits Wageningse onderzoeksinstellingen. Over de uitkomst schreven zijn een populair-wetenschappelijk artikeltje in Resource. Zij letten op de drie aspecten people (animal), planet, profit

• Qua ‘people’ scoort het vrije-uiloop ei het beste, en het scharrel-ei en ei uit verrijkte kooi het slechtste.
• Qua ‘planet’ was de verrijkte kooi het beste (750 cm2 per kip), met de laagste uitstoot van CO2. Het slechtste scoorden het vrije-uitloop en het biologische ei.
• Qua ‘profit’ scoorden de verrijkte kooi en het biologische ei het beste.