karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Zo gezond als vis

Regelmatig vis eten heeft een heel groot voordeel: het is gezond. Zowel voor de eter zelf als voor het milieu. Raar maar waar: vooral vette vis is gezond. Voor het milieu is vis eten ook beter, omdat het de schade vermindert die de intensieve veehouderij veroorzaakt.

visvangstOverbevissing

Naarmate mensen véél meer vis eten, heeft dat ook weer nadelen: overbevissing, en bij kweekvis eenzelfde soort ellende als die gepaard gaat met de intensieve veehouderij. Beide nadelen treden nu ook al op. Bij One World zijn de voor- en nadelen van grootschalige viskweek kort en treffend beschreven. WakkerDier benadrukt de nadelen.

Keurmerk duurzaamheid

Om de ergste uitwassen rond de visserij tegen te gaan, ontstond twintig jaar de organisatie MSC (Marine Stewardshop Counsil). Die riep het MSC-keurmerk in het leven. Doel is vooral het voorkomen van overbevissing. Voor kweekvis is er sinds half 2012 het keurmerk ASC, waarbij de A staat voor Aquaculture.

De viskwekerij in Nederland telt ruim vijftig bedrijven. Ze kweken jaarlijks bijna 10.000 ton vis, voornamelijk paling of meerval. Viskweek kan een alternatief zijn voor de vangst van wilde vis. Maar helaas worden de kweekvissen vaak gevoed met vermalen wilde vissen.

Meer info

Een fraai overzicht van de diverse aspecten van vis eten, vangen en kweken is te vinden bij Milieucentraal.
Uitgebreide informatie over (beroepsmatig gevangen) vis is ook te vinden bij het Productschap voor Vis en zijn promotie-organisatie Visrecepten.
Greenpeace meldt op zijn 'vis-a-card' welke vissoorten niet de milieu-nadelen kennen.
Hetzelfde doet de Viswijzer.
Ook goed om te weten: vis is goed voor vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden.