karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedsel(productie) gestaag gezonder

De landbouw in Nederland wás erg chemisch, maar komt daar flink van terug. De (bijna) biologische land- en tuinbouw winnen terrein, supermarkten verkopen allemaal (een beetje) biologisch en fairtrade producten. Als ook meer consumenten dit kopen, gaat het snel beter. Aldus 'Heel de wereld'.

heel de wereld'Heel de wereld' is de titel van een boek van Jelleke de Nooy. Zij beschrijft hoe er op heel veel plekken een gezonder patroon ontstaat in de productie en consumptie van voedsel.