karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Wuivende korenvelden

Wuivende korenvelden, liefst met korenbloemen en klaprozen – veel schilders en dichters hebben zich er door laten inspireren. Maar een boer houdt daar niet van: die spuit liefst de bloemen dood. Zo kunnen die bloemen geen voedsel uit de grond halen dat voor het graan bedoeld is.

Graan - goed voor de grond

Voor Nederlandse boeren is de graanteelt vaak meer een bijzaak dan hoofdzaak. Ze verdienen meer met aardappels en suikerbieten. Maar voor een akker is het niet goed om er alleen maar die twee gewassen te verbouwen; voor het oogsten ervan moet de grond steeds flink worden omgewoeld. Een jaartje graan telen doet de grond goed - en het brengt nog wat op ook.

Voor brood en bier

graanOm brood van te bakken is het Nederlandse tarwe meestal niet goed genoeg. Het broodgraan komt vooral uit Frankrijk en Duitsland. Toch groeit op tweederde van de ruim 200.000 hectare graanakkers tarwe. Het dient vooral als veevoer.

Kwalitatief hoogstaand is wel het Nederlandse gerst - de brouwers maken er bier van. Gerst groeit op pakweg een kwart van het graanareaal. Verder groeit er nog wat haver, rogge en triticale, wat ook een soort tarwe is.

Europese prijsvorming

De prijs die boeren voor hun graan krijgen wordt bepaald door het Europees Landbouwbeleid. Formeel krijgen ze wat een afnemer ervoor geeft, maar de EU garandeert een minimum prijs. Dit prijsgarantiesysteem gaat wel veranderen. Zie het Europees Landbouwbeleid.

Meer informatie bij het Productschap Akkerbouw, met gegevens over de hele 'graanketen'.
Het Kleine Loo meldt meer over de historie van granen.

Handel

De wereldwijde handel in graan is vooral een economische activiteit, die evenwel belangrijke politieke invloed heeft. De Verenigde Staten en Europa (vooral Frankrijk) betwisten elkaar al tientallen jarenlang diverse afzetmarkten in de wereld, en zetten daarbij vaak 'voedselhulp' in als instrument om hun invoed te behouden.

In Nederland zijn de graanhandelaren verenigd in de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren.
Internationaal is er de International Grains Council.
Informatie over wereldwijde graanoogsten is te vinden bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, USDA.
Het Cimmyt is de wereldorganisatie voor de rasverbetering van tarwe en mais, zoals de IRRI dat is voor rijst.