karnemelk-roze
karnemelk is gezond

'Koeien in de wei' - is dat natuur?

koeienromantiekKoeien in de wei, op een mooie dag in de zomer - dat vindt bijna iedereen fijn om te zien. Zo hoort het, dat is natuur, zo zijn we geneigd te denken. Maar dat klopt echt niet, zo betoogt kritisch cabaretier Arjan Lubach in een filmpje van krap een kwartier. Die weilanden zijn eigenlijk een groene woestijn. Bovendien staan koeien meestal binnen, waardoor de vervuiling door mest veel erger is.

'Geen boeren, geen eten'? Onzin!

NL vlagNederlandse boeren zetten hun kont dwars tegen het stikstofbeleid. Met blokkades, vernielingen en brandstichtingen willen ze hun eigen korte-termijn-belangen verdedigen. Daarbij roepen ze veelvuldig 'Geen boeren, geen voedsel', of 'No farmers, no food', in de hoop dat gewone burgers daarvan zullen schrikken. Echter: er klopt niets van! Ook als de veestapel halveert, zal niemand daar honger van leiden - in tegendeel.

'Obstakels naar gezondere landbouw opruimen'

landbouwHet Nederlandse landbouwsysteem is zeer efficiënt, maar ook vervuilend, en boeren verdienen er vaak te weinig aan. Nodig is een omschakeling naar 'kringloop-landbouw': dat past binnen natuurlijke kringlopen en is dus niet vervuilend. Helaas zijn er veel obstakels, waardoor boeren of burgers of de handel zeggen: 'kan niet'. Wageningen Economic Research probeert via een project los te komen van die belemmerende denkpatronen.

Mestproductie beperkt aantal koeien

Het aantal koeien in Nederland is in de loop van 2018 iets gedaald, en komt uit op 3,9 miljoen. Het gaat dan om melk- en vleeskoeien samen. Het aantal liep iets terug omdat anders de mestproductie te veel uit de hand zou lopen. Tegelijk kwam er wel meer schapen en vooral geiten: in totaal nu ruim 1,4 miljoen. Bij Agrimatie.nl (van Wageningen Universiteit) zijn meer cijfermatige gegevens te vinden.

Minister LNV: voedselproductie moet veel schoner

CarolaSchouten kopieDe productie van voedsel is in Nederland zeer intensief: met een heel hoge productie, maar ook met gebruik van zeer veel 'inputs' en de uitstoot van  veel ongewenste stoffen. Tegelijk verdienen boeren en tuinders vaak maar matig. Dat moet dus anders, vindt landbouwminister Carola Schouten: we moeten toe naar een kringlooplandbouw, meldt zij in haar vandaag verschenen visiedodument.

Redden we het zonder dierlijke mest?

koeien inweiStel dat we de vleesproductie totaal afbouwen en helemaal geen landbouwdieren meer houden - gaan we dan niet de mest heel erg missen voor de akkerbouw? Een beetje wel, maar wat we het meeste zullen missen is het vermogen van koeien om gras (voor mensen waardeloos) om te zetten in vlees, melk en andere producten. Aldus meldt The Milkstory.

Overzicht vleesvervangers

Omdat (veel) vlees eten erg schadelijk is voor de wereld, en ook niet zo gezond voor het eigen lijf, is het goed andere bronnen van eiwit te proberen. Het Voedingscentrum heeft van een dozijn vleesvervangers op een rij gezet wat het gehalte is aan eiwit, energie, vezels, ijzer en vitaminen.

NL boeren steeds meer ‘hofleverancier’ voor de wereld

Nederlandse boeren en tuinders worden steeds meer een soort hofleveranciers voor de hele wereld. Zij leveren heel vaak uitgangsmateriaal: pootaardappelen, bloembollen, zaaizaad, sperma van topstieren en -hengsten en kwaliteitszeugen.