karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Overige dierziektes

Het Schmallenbergvirus en Blauwtong zijn niet gevaarlijk voor mensen.

Het Schmallenbergvirus (zo genoemd naar de Duitse plaats waar het voor het eerst werd weergenomen) stak eind 2011 de kop op. Zieke schapen, geiten en ook koeien werpen vervormde en dode jongen. Het lijkt een typisch vee-virus, dat geen schade toebrengt aan mensen. Maar dat weet niemand zeker, omdat er nog veel onbekend is over die nieuwe virus.

Meer info bij het LEI.

Blauwtong

Blauwtong is een virusaandoening bij schapen. Om precies te zijn: bij herkauwers, maar koeien en geiten worden er meestal niet ziek van. Schapen kunnen er ook dood aan gaan. Het ziektevirus wordt onder meer verspreid door de knut, een heel klein vliegje.

Dit virus is niet gevaarlijk voor mensen; ook honden en katten worden er niet ziek van.
Meer informatie is te vinden in een kort overzicht van de Rijksoverheid.

Meer dierziektes bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).