karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Haat en liefde rond biefstuk

De meeste mensen eten graag wat vlees. Kan dat ook als er straks 10 miljard aardbewoners zijn, en iedereen wil net zo veel vlees eten als ‘rijke westerlingen’ nu? Over dit dilemma gaat de Foodtopia-bijeenkomst in museum Boerhaave in Leiden, morgenmiddag 25 februari. Gratis toegankelijk, maar haast u.

FoodtopiaSpreker is Cor van der Weele, hoogleraar Humanistische wijsbegeerte in Wageningen. Zij zal het hebben over ‘onze haat-liefde-verhouding met de biefstuk’. De toegang tot de lezing met discussie is vrij voor wie het museum bezoekt. Drie eerdere bijeenkomsten waren flink overboekt.

Foodtopia

Museum Boerhaave heeft tot 1 november de tentoonstelling Foodtopia. Het gaat over oude en nieuwe technieken rond de voedselvoorziening. Wat heeft onze voedselvoorziening zo overdadig en meestal gezond gemaakt zoals het nu is? En wat is er aan innovaties nodig om straks 10 miljard monden voldoende en gezond te voeden?

Louise Fresco

Het techniekmuseum besteedt veel aandacht aan kinderen, ook rond deze tentoonstelling. Voor volwassenen is er een lezingenreeks. Die startte met een bijdrage van Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van ‘Wageningen’. De tentoonstelling leert nu dat een kleine meerderheid van de bezoekers haar te optimistisch vindt of dat zij een te beperkte visie heeft op datgene wat nodig is om de voedselvoorziening duurzaam op peil te houden.