karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Tuinbouw onder glas

Met de tuinbouw in kassen is Nederland absoluut koploper en trendsetter in de wereld. Extreem hoge opbrengsten per vierkante meter, maar ook een extreem hoge inzet van kennis, meststoffen en energie. Gifresten zitten er op Nederlandse groenten bijna nooit.

GlastuinbouwNederlandse telers krijgen het voor elkaar om in hun kassen per vierkante meter 48 kg tomaten te oogsten. Dat is een gemiddelde. De allerbesten halen met wat kunstgrepen in een jaar ook wel 60 kilo van slechts een vierkante meter. Met paprika lukt het tot dertig kg/m2. Bij komkommers tellen de tuinders per stuk: 160 - 200 per vierkante meter.

Economisch voordelig

Het harde werken van de tuinders, en van hun vele medewerkers, levert Nederland economisch heel wat op. De productiewaarde van de glastuinbouw is circa 1,2 miljard euro. Daar komt nog de vollegrondsgroente bij met 350 miljoen, de sector fruit met 400 miljoen en paddestoelen met ook nog eens een kwart miljard.

Dat zijn mooie verdiensten voor het land. Want om die productie mogelijk te maken wordt niet bijzonder veel ingekocht in het buitenland. De economische betekenis neemt nog toe als je bedenkt wat er nodig is aan handel, transport en verwerking. Het overgrote deel van de productie is voor de export.

High-tech

De glasgroenteteelt is ten dele een high-tech sector geworden. Al zeker 25 jaar is het heel gewoon dat de planten computergestuurd gevoed worden. De verwarming wordt ook secuur geregeld. Veel onderzoek is ook gedaan naar de perfecte belichting: liefst met led-lampjes, want dat is energiezuinig.

De nieuwste ontwikkelingen zijn het bouwen van kassen die geen energie meer nodig hebben, omdat ze alles kunnen halen uit zonlicht. Met opslag van overtollige warme voor koude dagen.Ja, er zijn zelfs kassen die warmte produceren, en afgeven aan andere bedrijven. Dat zijn nog allemaal proefbedrijven, maar technisch kán het.