karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Energie in kassen

De Nederlandse glastuinders verbruiken veel gas. Tesamen circa 3,5 miljard m3, ongeveer tien procent van het totale verbruik in Nederland. Ruwweg is voor 1 kilo tomaten 1 m3 gas nodig. Een kilo paprika vergt ruim 1,5 m3 gas. Een kilo komkommer heeft maar ruim een halve kuub gas nodig.

Gas stoken doen tuinders om drie redenen:
- warmte produceren
- vocht verdrijven
- CO2 produceren.

Afvalgas

In winter en voorjaar stoken zij vooral voor de warmte. Tijdens de zomer stoken zij om extra CO2 (eigenlijk afvalgas) te krijgen, want daar groeien de gewassen goed van. De warmte slaan ze dan op in grote heetwaterketels, en gebruiken dat 's morgens vroeg om de kilte te verdrijven en vooral om dauwvorming tegen te gaan. Want natte gewassen zijn kouder, groeien minder snel en krijgen sneller last van schimmels.

Tuinders doen er van alles aan om minder gas te verstoken, vooral omdat hen dat geld scheelt. De sector als geheel heeft zich er ook toe verplicht.

Warmte produceren

De tuinbouw experimenteert wel om veel minder gas te gebruiken, door zonnewarmte op te slaan voor kortere (een dag) of langere tijd (een half jaar). Daarmee kunnen zelfs woonwijken worden (bij)verwarmd. Zie bijvoorbeeld het filmpje over een energieleverende kas.