karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Vruchtbare Flevogrond verbrast

De Flevopolders bevatten na drooglegging zeer vruchtbare grond; goed voor de beste groenten, aardappelen en granen. Maar nu, al na een halve eeuw, is de kwaliteit van die akkergrond flink teruggelopen. Door turboteelten is de grond dichtgeslibd. Met een gezamenlijke aanpak kan de bodemvruchtbaarheid weer worden hersteld, meent onderzoeksinsituut RIDLV.

Hoogrenderende gewassen

flevopolderDe vruchtbare, lichte zeeklei is verdicht geraakt, waardoor gewassen minder goed groeien, aldus RIDLV. Directe oorzaak is dat er  veel met zware machines op gereden is. Dat was nodig voor grondbewerkingen en de oogst van veel aangeplante hoog-renderende gewassen (onder meer peen en bloembollen). Granen en grassen daarentegen geven de grond meer rust.

Liberalisering pachtwet

Een achterliggende oorzaak van verwaarlozing van de grond is de liberalisering van de pacht (verhuur). Daardoor konden of moesten boeren vaak voor slechts een korte periode de grond huren. Als gevolg daarvan lieten zij na om ook voor de langere termijn te investeren in de bodemvruchtbaarheid.

Diepploegen

Om de verdichte grond een betere structuur te geven, gaan boeren er steeds vaker toe over om te diepploegen: de grond omwoelen tot wel anderhalve meter diep. Dat helpt, erkent RIDLV, maar meestal slechs voor de korte termijn, zeker als je op dezelfde voet doorgaat.

Samenwerking

Wat wel helpt voor de langere termijn, is een betere samenwerking tussen alle belanghebbende partijen: boeren, industrie, handelspartijen, overheden, waterschappen, en burgers. Als daarmee vertrouwen ontstaat, kunnen boeren beter investeren om ook op de langere termijn de vruchtbaarheid van de bodem op peil te brengen en te houden.

Zie ook het persbericht hierover.
Rapport van RIDLV downloaden (pdf).