karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Duurzame akkerbouw?

Een moderne akkerbouwer is een agrarisch ondernemer. Voor hem betekent 'duurzaam' vooral dat zijn business voldoende rendement oplevert. Liefst met de inzet van zo weinig mogelijk gif, kunstmest en diesel, maar zo nodig mét. Duurzaam in de zin van 'ecologisch verantwoord' zijn maar weinig akkerboeren. Maar ze zijn er wel.

De biologische akkerbouw is niet sterk ontwikkeld in Nederland. Slechts 2,5 %, ruim 500 van de ruim 20.000 boeren durven te produceren met vol respect voor en vertrouwen in de natuur. Zij bewerken samen een kleine 10.000 hectare op een totaal van circa 530.000 hectare, dus krap 2 %.

Bloemen en insecten

akkerrandWel zijn er steeds meer boeren en tuinders die gevoelig zijn voor de eisen die miieu en samenleving stellen aan hun productiewijze. Ze laten bijvoorbeeld op bredere akkerranden bloemen of andere planten groeien. Dat ziet er mooi uit, en het is goed voor insecten en dieren als hazen en patrijzen. Dat laatste vinden de jagers ook erg fijn.

Het gebruik van landbouwgif is inmiddels veel lager dan het pakweg tien jaar geleden was. Maar de afname van het gifgebruik stagneert de laatste jaren.

Meer info:

Duurzaamheidlandbouw geeft een actueel overzicht van aantallen, ontwikkelingen en projecten. 
• Vanuit de 'kritische hoek' kwam het initiatief Aarde Boer Consument.
• Cijfers over de biologische landbouw bij Bionext.
• Enige toelichting over het biologische boerenleven bij Bioboerma
• Een nieuwsbericht over die cijfers bij Boerenbusiness.
Biotoon is een samenwerkingverband van enkele biologische akkerbouwers in de Flevopolders.