karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Aardappel heel Hollands

De aardappel lijkt erg Nederlands. Toch is het een 'allochtoon', afkomstig uit Zuid-Amerika. Maar wel al een paar honderd jaar ingeburgerd.

Nederland is een grote leverancier van pootaardappelen aan de hele wereld. Dat is te danken aan veel kennis bij boeren, maar ook aan het milde klimaat. De akkergebieden langs de kust in Zeeland en Groningen zijn perfect: de zeewind zorgt voor weinig luizen en dus weinig verspreiding van virusziektes. Circa 1,5 miljoen ton pootaardappelen vinden jaarlijks hun weg over de hele wereld.

Enorme oppervlaktes, miljoenen kilo's

Consumptieaardappelen groeien overal in Nederland. Elk jaar weer op 85.000 ha, goed voor ruim 3,5 miljoen ton. Vooral in Groningen en Drenthe groeit op 50.000 ha fabrieksaardappelen; die zijn 'niet te vreten' maar het meel dat Avebe eruit wint komt wel in heel veel voedingsmiddelen terecht – vooral in snoep. Pootaardappelen groeien op 40.000 ha. Boeren verdienen doorgaans redelijk goed met de verbouw van aardappelen.

Meer informatie

Promotieorganistie Nivaa biedt veel informatie over aardappelen.
aardappel annabelle Of kijk verder bij:
Hoofdproductschap Akkerbouw.
Pootaardappelveredelaar HZPC.
Overzicht aardappelrassen.
Aardappelboer Anema.
De historie van de aardappel.
Aardappelrecepten en weetjes.

De foto toont de uitlopers van een aardappel. In dit geval van het ras Annabelle. Wie de schoonheid hiervan kan waarderen, kan veel meer uitlopers bekijken bij de rassencatalogus van het Nivaa.