Gezond en gelukkig 2020

'Anders gaan eten, dat móet echt iedereen'

anders eten'Anders gaan eten' is voor veel mensen een gezond voornemen. Maar voor de leefbaarheid van de planeet is het zelf noodzakelijk. Dat zegt een groep van 37 wetenschappers vanuit de hele wereld en met uiteenlopende deskundigheid. Zij werkten drie jaar aan hun 'Dieet voor de 21e eeuw', dat vandaag wordt gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet.

2019

2019 voeding

Nutri-score label gewenst door Albert Heijn

stoplicht kopieAlbert Heijn overweeg het Nutri-score label in te voeren. Met dat voedselkeuze-logo is in een oogopslag te zien hoe (on)gezond een product is. Dit logo bestaat al enkele jaren in Frankrijk en sinds kort ook in België. In Nederland heeft onder meer voedselwaakhond Foodwatch gepleit voor gebruik van dit logo.

Het logo kan niet zomaar worden toegepast in Nederland. Het ministerie van VWS zal het eerst moeten goedkeuren - zoiets vergt meestal heel wat ambtelijke voorbereiding.

‘Voedingsindustrie moet stoppen met praatjes’

De voedingsindustrie moet stoppen met het verkopen van loze praatjes. Dat vinden heel veel mensen, maar het is ook de mening van de voorzitter van de branchevereniging van voedingsbedrijven. Helaas zei de voorzitter, Bas van den Berg, dat op 19 oktober 2017 bij zijn afscheid als voorzitter, en bovendien ‘deels op persoonlijke titel’.

Volgens Van den Berg komen verkopers en marketeers te veel aan het woord. Hij pleitte ervoor dat de topmannen hun verantwoordelijkheid nemen. Zo kan er leiderschap ontstaan dat zorgt voor een ‘eerlijk, gezond, echt en duurzaam assortiment.’

Belgen eten veel meer groente dan Nederlanders

biologische groente kopenBinnen Europa mogen Nederlanders en Belgen veel op elkaar lijken, als het gaat om groente eten verschillen zij juist het meeste van elkaar. In Nederland eet slechts 26% van de mannen dagelijks groente en/of fruit, in België 70%. Vrouwen eten iets meer groente en fruit, maar het verschil is ook hier groot: 32 om 73%.

Concrete tips om gezonder te eten

Gezonder gaan eten - hoe doe je dat nou in de praktijk?
Een sterk advies en en blijft om het samen te doen met een partner, of met vrienden of vriendinnen. Maar dan nog - wat doe je wel, wat doe je niet? Het Vlaamse voedingsinstituut Nice heeft 28 concrete tips, en noemt die gemakshalve ‘concrEETtips’.

Liefdesappel - sappig en gezond

tomaat in de vorm van een hartLiefde is minstens net zo goed voor de gezondheid als groente en fruit. En in principe nog altijd gratis ook! Geef je Valentijn met liefde een tomaat. Een oude benaming daarvoor is ’liefdesappel’. Omdat een tomaat de lust opwekt? Twijfelachtig. Het Italiaanse ‘pomodoro’ (tomaat) komt weliswaar van ‘pomo d’amore’ (liefdesappel), maar dat is een vrolijke verbastering van ‘pomo dei Mori’, ofwel: appel van de Moren (= Noord-Afrikanen).

Nationale VoedselTop: veel fraaie voornemens

Heden, 26 januari 2017, was de Nationale Voedseltop, met 150 ‘invloedrijke beslissers’ uit overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Doel was af te spreken wat ze de komende 5-10 jaar gaan doen om ons voedsel veiliger, gezonder en duurzamer te maken. En, eh, tja, daar rolde een vrij vage slotverklaring uit, vol met goede bedoelingen.

Een goed en gezond nieuwjaar !

Gezond2017