karnemelk-roze
karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Wereldmelkdag: 1 juni

Wereldmelkdag is in het leven geroepen door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Bedoeld om aan te geven hoe zinvol zuivel (melk, karnemelk, yoghurt enzovoorts) kan zijn binnen een voedselpatroon. In België lijkt daar meer aandacht voor dan in Nederland.

melkIn Nederland besteedt uiteraard de grote zuivelcoöperatie FrieslandCampina aandacht voor Wereldmelkdag.
In België vragen zelf ‘dierenartsen zonder grenzen’ aandacht voor melk.
Voedselorganisatie Nice heeft een uitgebreid bericht (pdf) met veel feiten en cijfers over melk en melkproducten (pfd).