karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Proteïnetransitie: ‘groene’ eiwitten

Veehouderij en vlees eten zijn verantwoordelijk voor vrij veel schade aan het milieu. Daarom is het goed om te proberen om eiwitten (proteïne) meer en vaker te halen uit planten dan uit dieren. Omdat overheid, wetenschap en bedrijfsleven de noodzaak van deze ‘proteïnetransitie’ inzien, werken zij samen in de Green Protein Alliance.

Meer informatie over deze Green Protein Alliance (GPA) is te vinden bij het vakblad Voedingsindustrie en bij DuurzaamDoor.
De overgang van dierlijke proteïnen (vlees) naar plantaardig of andersoortig eiwit blijkt erg moeilijk. Al in de jaren 80, dus ruim 35 jaar geleden, stimuleerde de overheid al (wetenschappelijke en technische) programma’s om te zoeken naar wat toen ‘novel proteines’ heette. Inmiddels zijn er wel heel wat goede alternatieven voor vlees in de winkels te koop, maar dat leidt vooralsnog tot maar mondjesmaat minder vleesconsumptie.